>
trde

Cami, Allah´ın Evi

Cami, İslam’da bir ibadet mekanı. Genellikle minaresiz küçük camilere veya bazı kurum ve kuruluşlarda ibadet için ayrılmış küçük  mekanlara mescit denir. Camiler her ülkede değişik göz alıcı mimari tarzlar ve süslemelerle inşa edilirler. Kur’anda ibadethane adı olarak cami terimi geçmez ancak “secde yapılan yer” anlamındaki mescit kavramı kullanılır. Kur’an’da mescidlerin imarı ve onarımı üzerine olan Tevbe Suresinin 18. ayeti ve Hz. Muhammed’in cemaatle namazı ve hayratı öven hadislerini temel alan İslam dini mimarisi, ilk mabet Kabe ile ve ilk mescit olan Kuba Mescidi ile başlamış, Mescid-i Nebevi ve benzerleriyle devam ederek yayılmış ve günümüze kadar gelmiştir.