>
trde

Diyalog

DİTİB-Türk İslam cemaati eV Wassenberg İslam’ın değerlerinin büyük önem taşımaktadır büyük önem vermektedir ve evrensel değerler olarak tahmin edilmektedir. Bunlar farklı dini ve felsefi görüşleri, diyalog ve hoşgörü ile insanlara saygı gibi ilkelerdir. Bu değerlere göre, farklı dinlerin takipçileri arasındaki karşılaşma ve diyalog atmosferini muhafaza edilmesini icin, DITIB cok önemlidir.