>
trde

Kim Müslüman´dır?

Müslüman, İslâm dinini kabul eden, Allah’a teslim olmuş kişidir. Allahü  Teâlâ’nın, peygamberleri vâsıtasıyla gönderdiklerine ve Hz. Muhammed aleyhisselâma îmân eden kişiye denir.