Hakkımızda

KURULUŞ VE TEŞKİLAT YAPISI

Derneğimiz dini, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyle, 1989 tarihinde Alman dernekler yasalarına göre kuruluşunu tamamlamıştir. AynI zamanda dernegimiz Wassenberg’de en cok üyesi bulunan göçmen derneğidir.

TEMEL İLKELER

Derneğimizin hizmet ve faaliyetlerinde özenle riayet ettiği temel prensipleri şunlardır:

 • Dernegimiz; Almanya’nın hür demokratik düzenine bağlıdır. Anayasa ve bütün yasalara titizlikle riàyet eder. Bütün faaliyetlerini hukuk çerçevesinde yürütür.
 • Dernegimiz; partilerüstü bir kuruluştur. Bütün siyasî partilere eşit uzaklıktadır ve kesinlikle politik faaliyetlerde bulunmaz. Herhangi bir siyasi partiye angaje olmaz.
 • Birliğin Dernekler Yasasına göre çalışma alanı, görev ve sorumlulukları, ilgili makamlarca tescil edilen tüzüğünde açıkça ifade edilmiştir.
 • Dernegimiz; çalışmalarında diğer din mensuplarına karşı İslâmiyet’in de temel ilkelerinden olan sevgi, saygı, hoşgörü, tolerans ve dayanışma prensiplerine uygun olarak davranır. Her türlü şiddeti ve şiddete çağrıyı kesinlikle reddeder.
 • Dernegimiz; çalışmalarında üyelerine eşit muamelede bulunur. Hem üyelerine, hem de dışarıya karşı şeffaftır.
 • Dernegimiz; sadece ve doğrudan doğruya toplum yararına dinî, hayrî, kültürel ve sportif gayeler güder.
 • Dernegimiz; tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerini fahrî olarak yürütür.

AMAÇ VE HEDEFLER

Başlıklar halinde amaç ve gayeleri şunlardır:

 • Dini Faaliyetleri gerçekleştirmek, desteklemek ve bizzat icra etmek,
 • Diğer din mensupları ile diyalog ve iyi ilişkiler kurmak,
 • Cemaatimizin öz kültürüne hakim olarak ve bunu unutmadan yaşamasını desteklemek,
 • Ayrı din ve kültürden olan insanların birarada, karşılıklı hoşgörü içerisinde yaşamalarını desteklemek,
 • Burada yaşayan cemaatimize sosyal danışmanlık hizmetleri sunmak,
 • Gençlik hizmetlerini desteklemek,
 • Yaşlı ve muhtaçları desteklemek,
 • Eğitim ve ilmi çalışmaları desteklemek,
 • Doğal afet mağdurlarını yardım kampanyaları yapmak suretiyle desteklemek,
 • Hacca gitmek isteyenlere yardımcı olmak,
 • Kadın kollarını ve kadınlarımızın çalışmalarını desteklemek,
 • Cenazelerin dini vecibelerini yerine getirmek.