Tanrı anlayışı

Allah, tüm insanları, diğer yaratıkları ve dünyayı yaratanır. İslam dininde Allah ismi, Tanrı’nın özel ismidir ve genel olarak bu ismin yerine kullanılır. Allah kelimesi, el- (El arapçada belirlilik ekidir) ve ilah (yaratıcı) kelimelerinden türetilmiştir. İslam’da ayrıca bu ismin yerine kullanılabilecek, Allah’ın çeşitli sıfatlarından oluşan Esmaü’l-Hüsna yani “Güzel İsimler” mevcuttur.